Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια “Συστημάτων βυθιζόμενων κάδων ανακύκλωσης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμάτων”

Προκήρυξη Διαγωνισμού του έργου: ” Συντήρηση κτιριακού συγκροτήματος 1ου Γυμνασίου Πτολεμαϊδας”
November 20, 2019
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ” Προμήθεια αναλωσίμων ειδών καθαρισμού για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας και των Νομικών Προσώπων του για τα έτη 2019-2020″
November 25, 2019

Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια “Συστημάτων βυθιζόμενων κάδων ανακύκλωσης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμάτων”

Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

για την προμήθεια

“Συστημάτων βυθιζόμενων κάδων ανακύκλωσης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμάτων”


Προκήρυξη διαγωνισμού ΑΔΑ: ΨΕΒΖΩΡ6-Ε1Λ

Διακήρυξη διαγωνισμού

Accessibility
Κλείσιμο