ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΕΡΜΑΚΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018”
November 29, 2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΣΟΧ 3/2017 (8 ΜΗΝΕΣ)
December 20, 2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΕΡΜΑΚΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

για την ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5 ΤΕΜ. ΤΗΣ Τ.Κ. ΕΡΜΑΚΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΤΑΥΛΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΑΔΑ: 62ΚΤΩΡ6-6Β4

 

Accessibility
Κλείσιμο