Πίνακες κατάταξης και αποκλειομένων για την ΣΟΧ 2/2021

Ευχές από τους εργαζόμενους και τον Δήμαρχο του Δήμου Εορδαίας
December 24, 2021
Χορήγηση μειωμένου τιμολογίου ανταποδοτικών τελών κατά 50% σε πολύτεκνους και ΑΜΕΑ με ποσοστό 67% και άνω, για το έτος 2021
January 7, 2022

Πίνακες κατάταξης και αποκλειομένων για την ΣΟΧ 2/2021

Πίνακες κατάταξης και αποκλειομένων

για την ΣΟΧ 2/2021

 

 

Πίνακας κατάταξης ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών ΑΔΑ: Ω0ΨΨΩΡ6-ΗΞΕ

Πίνακας αποκλειομένων ΑΔΑ: ΩΣΑ9ΩΡ6-ΝΥΣ

Accessibility
Κλείσιμο