Ξεκινούν την Δευτέρα 18 Μαΐου 2020 οι αιτήσεις για τις νέες εγγραφές βρεφών και νηπίων σχολικού έτους 2020-21, στους Παιδικούς και στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Εορδαίας.

Επανέναρξη μαθημάτων στο Βαρβούτειο Δημοτικό Ωδείο Πτολεμαϊδας
May 15, 2020
21 και 22 Μαΐου 2020 η τρίτη διανομή τροφίμων του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής ΤΕΒΑ 2018-2019» από τον Δήμο Εορδαίας.
May 18, 2020

Ξεκινούν την Δευτέρα 18 Μαΐου 2020 οι αιτήσεις για τις νέες εγγραφές βρεφών και νηπίων σχολικού έτους 2020-21, στους Παιδικούς και στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Εορδαίας.

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. Δήμου 152 Φ.Ε.Κ. 934 ΤΕΥΧΟΣ Β΄26/03/12


 

                                                                                                                Πτολεμαΐδα, 15-5-2020

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ξεκινούν την Δευτέρα 18 Μαΐου 2020 οι αιτήσεις για τις νέες εγγραφές βρεφών και νηπίων σχολικού έτους 2020-21, στους Παιδικούς και στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Εορδαίας.

 

To ΝΠΔΔ ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π «Τμήμα Παιδικής Φροντίδας και Παιδείας» του Δήμου Εορδαίας ανακοινώνει ότι οι αιτήσεις για τις νέες εγγραφές βρεφών και νηπίων σχολικού έτους 2020-21 στους 2ο Παιδικό Σταθμό Πτολεμαΐδας (Καραζάνου 1), Βρεφονηπιακό Σταθμό Πτολεμαΐδας (Αμύντα 3) και στους περιφερειακούς Παιδικούς Σταθμούς Άρδασσας, Εμπορίου, Μηλοχωρίου, Ολυμπιάδας, Περδίκκα, Ανατολικού και Πύργων, θα υποβάλλονται από 18 Μαΐου μέχρι και τις 12 Ιουνίου με τις εξής διαδικασίες:

 1. Ηλεκτρονική αποστολή στο e-mail: paidikoi@ptolemaida.gr

Η Αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν συνημμένα έγγραφα (σκαναρισμένα ευκρινή αντίγραφα) στο παραπάνω email.

 1. Μέσω ταχυδρομείου (ΕΛΤΑ) με συστημένο φάκελο ή μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών (courier). Στον φάκελο θα περιλαμβάνονται η αίτηση και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και θα αποστέλλονται στην διεύθυνση:

 B΄Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Πτολεμαΐδας.

Καραζάνου 1-50 200 Πτολεμαΐδα

 1. Μόνο όταν δεν είναι εφικτοί οι παραπάνω τρόποι, η αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα προσκομίζονται δια ζώσης , (μέσα σε κλειστό φάκελο) κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού, στο γραφείο των Παιδικών Σταθμών που βρίσκεται στην οδό Καραζάνου 1 στην Πτολεμαΐδα (δίπλα στην Αγία Σκέπη) και ώρες από 10:00 πμ έως 12: μμ ( τηλ.246 302 46 38 ). Αίτηση που δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μένει εκτός διαδικασίας επιλογής.

Αιτήσεις που θα κατατεθούν μετά τις 12 Ιουνίου δεν θα ληφθούν υπόψη.

Καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των Αιτήσεων ορίζεται η 12η   Ιουνίου και ώρα 24:00.

Τα οριστικά αποτελέσματα των εγγραφών θα ανακοινωθούν μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του ΕΣΠΑ.

 

 ΑΙΤΗΣΗ (σε μορφή doc)  –  ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ (σε μορφή doc)

ΑΙΤΗΣΗ (σε μορφή pdf) – ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ (σε μορφή pdf)

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

α) Τα βρέφη να είναι ηλικίας από 18 μηνών έως 2,5 ετών κατά τον μήνα Σεπτέμβριο (γεννημένα από 1/4/2018 έως και 31/3/2019). Τα βρέφη γίνονται δεκτά μόνο στον Βρεφονηπιακό Σταθμό Πτολεμαΐδας.

β) Τα νήπια να είναι από 2,6 ετών κατά τον μήνα Σεπτέμβριο έως την ηλικία εγγραφής τους στο νηπιαγωγείο (γεννημένα από 1/1/2017 έως και 31/3/2018 ).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

 1. Αίτηση γονέα – Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 (χορηγείται) (Αίτηση Word-επίσης θα υπάρχει υπόδειγμα της αιτήσεως στο site του Δήμου Εορδαίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ptolemaida.gr/)
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Εάν δεν είναι στη Ελληνική γλώσσα, θα πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση.
 3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, Διαβατηρίου, ή Άδεια παραμονής και των δύο γονέων.
 4. Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ ή ΔΕΥΑΠ ή ΟΤΕ με το οποίο βεβαιώνεται η διεύθυνση κατοικίας.
 5. Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από Παιδίατρο, καθώς και καρτέλα με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού (χορηγείται) ( Βεβαίωση υγείας Word– επίσης θα υπάρχει υπόδειγμα της Βεβαίωσης υγείας στο site του Δήμου Εορδαίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ptolemaida.gr/). Επίσης αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης Mantoux όπως κάθε φορά προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.
 6. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος οικονομικού έτους 2020 (που αφορά εισοδήματα του 2019). Σε περίπτωση ξεχωριστών εκκαθαριστικών σημειωμάτων προσκομίζονται και των δύο συζύγων. Εάν μέχρι την υποβολή της αίτησης δεν είναι δυνατή η προσκόμιση του εκκαθαριστικού τότε αυτό θα κατατεθεί μέχρι τις 20 Ιουλίου 2020 ηλεκτρονικά.

Για τους μη υπόχρεους σε υποβολή φορολογικής δήλωσης κρίνεται απαραίτητη η βεβαίωση από την εφορία.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

 • Βεβαίωση εργασίας και των δύο γονέων με ημερομηνία έκδοσης υποχρεωτικά μεταγενέστερη της ανακοίνωσης, από την οποία προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση έως και σήμερα ( μόνιμοι, αορίστου, ορισμένου χρόνου).

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

 • Βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη και των δύο γονέων ή αναγγελία πρόσληψης με ημερομηνία έκδοσης υποχρεωτικά μεταγενέστερη της ανακοίνωσης, από την οποία προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση έως και σήμερα.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

 1. Αντίγραφο της Δήλωσης Έναρξης Επιτηδεύματος στη ΔΟΥ
 2. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα.

ΕΤΑΙΡΟΙ ΣΕ Ο.Ε. Ή Ε.Ε. Ή ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε

 1. Καταστατικό και τυχόν μεταβολές.
 2. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα.

            ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ

 • Βεβαίωση ασφάλισης από τον ΟΓΑ (για το προηγούμενο έτος).

ΑΝΕΡΓΟΙ ΓΟΝΕΙΣ

 • Προσκόμιση Βεβαίωσης ανεργίας του γονέα ή των γονέων ή αντίγραφο ανεργίας σε ισχύ.

 

           ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

 1. Αντίγραφο διαζευκτηρίου
 2. Αντίγραφο αίτησης διαζυγίου
 3. Βεβαίωση μεταβολής ατομικών στοιχείων της ΔΟΥ
 4. Δικαστική απόφαση για την επιμέλεια του παιδιού
 5. Ληξιαρχική πράξη θανάτου αποβιώσαντα γονέα
 6. Βεβαίωση γραμματείας σχολής τελευταίου εξαμήνου (για γονείς φοιτητές).
 7. Βεβαίωση ΚΕΠΑ (67% και άνω ή βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο).
 8. Βεβαίωση από τον στρατό (για γονέα στρατιώτη).

Η Πρόεδρος του ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π

Δήμου Εορδαίας

Πράπα Αναστασία

Accessibility
Κλείσιμο