Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης του (υπο)φακέλου “Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά” για την “Προμήθεια ενός (1) ανατρεπόμενου φορτηγού με αναρροφητήρα “

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών – φωτοτυπικών και φαξ γα τα έτη 2021-2022”
December 9, 2021
Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης του (υπο)φακέλου “Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά” για την Προμήθεια Φορτωτή – Εκσκαφέα για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας
December 14, 2021

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης του (υπο)φακέλου “Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά” για την “Προμήθεια ενός (1) ανατρεπόμενου φορτηγού με αναρροφητήρα “

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης του (υπο)φακέλου “Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά” για την

“Προμήθεια ενός (1) ανατρεπόμενου φορτηγού με αναρροφητήρα “

Αριθμ. Διακ. 26508/22-11-2021

ΑΔΑ 6Κ9ΓΩΡ6-Ι7Κ

%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%b1%cf%83-%ce%ba%ce%b7%ce%bc%ce%b4%ce%b7%cf%831

Accessibility
Κλείσιμο