Μειωμένο τιμολόγιο Ανταποδοτικών τελών κατά 30% σε πολύτεκνους και ΑΜΕΑ

Ευχαριστήριο Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Πτολεμαΐδας
November 2, 2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
November 10, 2016

Μειωμένο τιμολόγιο Ανταποδοτικών τελών κατά 30% σε πολύτεκνους και ΑΜΕΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

ΤΗΛ. 2463350134

Υπ. κα ΓΟΥΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

                                                                   Πτολεμαΐδα  2/11/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε εκτέλεση των 313/2015 και 288/2016 ΑΔΣ, που αφορά την χορήγηση μειωμένου τιμολογίου ανταποδοτικών τελών κατά 30% σε πολύτεκνους και ΑΜΕΑ σε ποσοστό 67% και άνω, παρακαλούνται οι δημότες μας, να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά έως την 18/11/2016:

  1. Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία).
  2. Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ ή απόφαση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αναπηρίας στα οποία θα αναγράφεται ρητά το ποσοστό αναπηρίας (67% και άνω) και η χρονική διάρκεια του .
  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  4. Αντίγραφα πληρωμένων λογαριασμών  ΔΕΗ στο όνομα του αιτούντος ή μέλους της οικογενείας του έτους 2016.
  5. Αντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού.
  6. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
  7. Αντίγραφο Ε1 φορολογικού έτους 2015.

 

Για την πόλη της Πτολεμαΐδας και Τ.Κ. Βλάστης, η συγκέντρωση των δικαιολογητικών θα γίνεται στο δημοτικό κατάστημα Πτολεμαΐδας (πληροφορίες κα Γούπου Δήμητρα τηλ. 2463350134 )

Για τις δημοτικές ενότητες στα πρώην δημοτικά καταστήματα από τους υπαλλήλους :

  1. Καρατόσιο Ιωάννη για ΔΕ Αγίας Παρασκευής.
  2. Αθανασιάδη Ιωάννη για ΔΕ Βερμίου.
  3. Μπεσπάρα Αντιγόνη για ΔΕ Μουρικίου.

Η υπηρεσία ενδέχεται να ζητήσει επιπλέον δικαιολογητικά κατά περίπτωση του αιτούντα.

Accessibility
Κλείσιμο