Αρ. Απόφασης 13/2016 – Λήψη απόφασης για την διενέργεια των προς ανάθεση προμηθειών, εργασιών και παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας οικονομικού έτους 2016»

Accessibility
Κλείσιμο