Αρ. Απόφασης 14/2016 – Λήψη απόφασης ανανέωση επαγγελματικών αδειών λαϊκών αγορών

Accessibility
Κλείσιμο