Κ.Ε.Δ.Ε : Προσωρινά αποτελέσματα ανακοίνωσης πρόσληψης τριών πτυχιούχων πτυχιούχων φυσικής αγωγής για το προγράμματα ΠΑγΟ 2021-2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια εξοπλισμού ανακύκλωσης ειδικών προδιαγραφών για ανακύκλωση υπολειμμάτων τσιγάρου”
February 22, 2022
Αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων του Δήμου Εορδαίας.
February 27, 2022

Κ.Ε.Δ.Ε : Προσωρινά αποτελέσματα ανακοίνωσης πρόσληψης τριών πτυχιούχων πτυχιούχων φυσικής αγωγής για το προγράμματα ΠΑγΟ 2021-2022

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 3ων ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑγΟ 2021-2022

 

Ανακοίνωση 18/26-01-2022

Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας ΑΔΑ: 9ΓΝΒΟΚΡΒ-9ΙΧ

Υποβολή ένστασης

Έντυπο ένστασης

Accessibility
Κλείσιμο