Κ.Ε.Δ.Ε.: Ανακοίνωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Ανακοίνωση – Πρόσκληση Διεύθυνσης Δασών Κοζάνης που αφορά τις ατομικές πράξεις της περίπτωσης (ζ) της παρ.6 & 7 του αρθρ. 3 του ν.998/79
July 30, 2020
Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω ΜΗΜΕΔ για το έργο «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων νέου Κομάνου»
August 4, 2020

Κ.Ε.Δ.Ε.: Ανακοίνωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

kede3

 

Πρόσληψη  προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου
(ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Π.Δ. 524/1980
στην Πειραματική Σχολή Κλασσικού Χορού & στο Δημοτικό Παιδικό Θεατρικό
Εργαστήρι (ΔΗ.ΠΑΙ.Θ.Ε.)

ΑΔΑ Ανακοίνωση : 9ΤΤ3ΟΚΡΒ-ΕΩΚ

%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%ba%ce%b4%ce%b7%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%bf%cf%82-%ce%ba

Accessibility
Κλείσιμο