ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π. – Ανάρτηση των πρακτικών της επιτροπής αξιολόγησης καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού για συμβάνεις Ι.Δ.Ο.Χ.

ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π – Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης προσωπικού ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ με το Π.Δ. 524/180 στο παράρτημα της “Φιλαρμονικής” Δήμου Εορδαίας
September 2, 2021
ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π : Πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου, ενός ΠΕ Ιατρού Παθολόγου και ένος ΠΕ Ιατρού Παιδιάτρου, για την κάλυψη των αναγκών των ΚΑΠΗ και των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών του Δήμου Εορδαίας αντίστοιχα.
September 13, 2021

ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π. – Ανάρτηση των πρακτικών της επιτροπής αξιολόγησης καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού για συμβάνεις Ι.Δ.Ο.Χ.

ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π.  ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 13/05-09-21 ΚΑΙ 14/05-09-21 ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ – ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 882/18-08-21 ΚΑΙ 883/18-08-21

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Π.Δ. 542/80)

 

 

Πρακτικό αξολόγησης Μουσικών

Πρακτικό αξιολόγησης Καλλιτεχνικού Διευθυντή

Accessibility
Κλείσιμο