ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

%cf%86%cf%85%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%bf-%cf%83%ce%b5%ce%bb%ce%b9%ce%b4%ce%b1-1

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

cc_banner_211pxx112px_150dpi

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Εορδαίας

Ταχ. Διεύθυνση: Β. Κωνσταντίνου 10 (Πολύκεντρο)  Πτολεμαΐδας, 50 200
Email: kentrokoinotitas@ptolemaida.gr%cf%86%cf%85%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%bf-%cf%83%ce%b5%ce%bb%ce%b9%ce%b4%ce%b1-1
 
 Προφίλ Facebook 
ΟνοματεπώνυμοΕιδόκηταEmailΤηλέφωνο επικοινωνίας
Λαμπρόπουλος Δημήτριος ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών-Συντονιστήςd.lamp@ptolemaida.gr246 305 31 75
Χατζηκώστα ΚωνσταντίναΠΕ Κοινωνικών Λειτουργώνk.chatzikosta@ptolemaida.gr246 305 31 75
Αβραμίδου ΓεωργίαΠΕ Ψυχολόγωνg.avramidou@ptolemaida.gr246 302 10 92
Κωνσταντούλα Θωμαή ΠΕ Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσηςth.konst@ptolemaida.gr246 302 10 92

%cf%86%cf%85%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%bf-%cf%83%ce%b5%ce%bb%ce%b9%ce%b4%ce%b1-1

Δύο λόγια για το «Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Εορδαίας…

 

Το Κέντρο Κοινότητας είναι μια νέα δομή που θεσμοθετήθηκε με τον ν. 4368 (ΦΕΚ 21 Α΄/21.02.2016) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση με Α.Π. Δ23/ΟΙΚ. 14435/1135/29.03.2016 που ορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές λειτουργίας τους (ΦΕΚ 854 Β’/30.03.2016).

Τα Κέντρα Κοινότητας, αποτελούν τον βασικό «πυρήνα» διευρυμένων υπηρεσιών τύπου “One Stop Shοp”, με εξατομικευμένη ολιστική προσέγγιση, το οποίο, υποστηρίζοντας ή συνεργώντας με τη Δ/νση Κοινωνικών Υπηρεσιών του κάθε ΟΤΑ, αποτελούν μία δράση «ομπρέλα» παρέχοντας υπηρεσίες οι οποίες ανταποκρίνονται και θα ενισχύσουν τις πολιτικές που ήδη υλοποιούνται ή προγραμματίζονται, όπως η καθολική εφαρμογή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, το πρόγραμμα του ΤΕΒΑ, οι ρυθμίσεις του Ν. 4320/2015 για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, η εφαρμογή ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ και την Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, κλπ.

Με τη λειτουργία τους επιδιώκεται η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης.

Η δημιουργία των Κέντρων Κοινότητας έχει ως στόχο να συμβάλει στην αντιμετώπιση της απουσίας ολοκληρωμένης προσέγγισης σχεδιασμού και εφαρμογής της κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο, στην αντιμετώπιση της αποσπασματικότητας των δράσεων μεμονωμένων φορέων χωρίς κεντρικό σχεδιασμό και της άνισης χωρικής κατανομής των κοινωνικών υποδομών και υπηρεσιών στους Δήμους.

Οι υπηρεσίες που  παρέχει το Κέντρο Κοινότητας κινούνται σε τρεις (3) κεντρικούς άξονες:

Α) Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των Πολιτών

Β) Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές

Γ) Παροχή υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.

Το Κέντρο διασυνδέει τα ωφελούμενα άτομα- πολίτες του δήμου Εορδαίας με επιμέρους φορείς και υπηρεσίες (υπηρεσίες ΟΤΑ, δημόσιες υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ) για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους.

Ωφελούμενοι της πράξης είναι όλοι οι κάτοικοι του Δήμου Εορδαίας, και κατά προτεραιότητα άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, παιδιά που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, οι ωφελούμενοι του Προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα», και γενικότερα ευπαθείς ομάδες πληθυσμού όπως περιγράφονται στο «Εθνικό Στρατηγικό πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη».

Σχετικά Αρχεία:

  1. Οδηγός Εφαρμογής και Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας
  2. Κ.Υ.Α. αριθμ.Δ23/ΟΙΚ.14435-1135: Καθορισμός ελάχιστων προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας
  3. Ν. 4368/2016: Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις (Σύσταση των κέντρων κοινότητας)
  4. Κανονισμός Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Εορδαίας
  5. Εισήγηση Υπουργείου Εργασίας: Κέντρα Κοινότητας – Μια νέα δομή «εργαλείο» για την κοινωνική ένταξη

 

Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα…

Φάση 1η: Υποβολή ολοκληρωμένου φακέλου από το Δήμο Εορδαίας στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π. «Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» – Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί συμμετοχής του Δήμου στην πρόσκληση της Περιφέρειας  Δυτικής Μακεδονίας

 

Φάση 2η: Απόφαση Ένταξης του Δήμου Εορδαίας, στην πράξη με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Εορδαίας ».

Για να δείτε την απόφαση ένταξης κάντε κλικ εδώ

 

Φάση 3η: Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Εορδαίας ,περί αποδοχής ένταξης και προγραμματισμού προσλήψεων για την υλοποίηση της πράξης (ΑΔΣ:3/2017 )

 

Φάση 4η: Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Εορδαίας περί της έγκρισης Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Εορδαίας (ΑΔΣ:237/2017)

 

Φάση 5η: Αίτημα για έγκριση της προκήρυξης ΣΟΧ 1/2017 , που αφορά πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Εορδαίας», όπως αυτό απαιτείται

 

Φάση 6η: Ανάρτηση των προσωρινών αποτελεσμάτων της ΣΟΧ 1/2017 της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Εορδαίας

 

Φάση 7η: Έλεγχος νομιμότητας των δικαιολογητικών των υποψηφίων προς υπογραφή σύμβασης

 

Φάση 8η : Αποφάσεις Πρόσληψης (Ειδικότητες: ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών/ ΠΕ Ψυχολόγου / ΠΕ Διαπολιτισμικής Αγωγής

 

Φάση 12η: Έναρξη λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Εορδαίας

a4_pict

Ενημερωτικά Φυλλάδια – Spot

 

 

Accessibility
Κλείσιμο