Αρ. Απόφασης 107/2016 – Κατανομή ποσού στις Σχολικές επιτροπές του Δήμου Εορδαίας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων

Accessibility
Κλείσιμο