Αρ. Απόφασης 62/2016 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση 1ου δημοτικού σχολείου Πτολεμαΐδας» (2014ΣΑΕΠ 541 000003) – αρ.μελ.Δ/νσης Τ.Υ 7/2015 ,συνολικού προϋπολογισμού 216.000,00 ευρώ με ΦΠΑ

Αρ. Απόφασης 61/2016 – Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: « Συντήρηση 1ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας» αρ.μελ.Δ/νσης Τ.Υ. 7/2015
July 18, 2016
Αρ. Απόφασης 64/2016 – Εγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ , αντικατάστασης εξοπλισμού που αφορά την προμήθεια «Εξοπλισμός σχολικών μονάδων Δήμου Εορδαίας», ύστερα από αίτημα της εταιρείας COSMOS BUSINESS SYSTEMS ΑΕΒΕ
July 18, 2016

Αρ. Απόφασης 62/2016 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση 1ου δημοτικού σχολείου Πτολεμαΐδας» (2014ΣΑΕΠ 541 000003) – αρ.μελ.Δ/νσης Τ.Υ 7/2015 ,συνολικού προϋπολογισμού 216.000,00 ευρώ με ΦΠΑ

Αριθμός Απόφασης – 62/2016 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο