Αρ. Απόφασης 86/2016 – Κάλυψη δαπανών δημοσίων σχέσεων από τους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων

Accessibility
Κλείσιμο