ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών στο Δήμο Εορδαίας»

Όροι διαπραγμάτευσης για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις άμεσες ανάγκες του Δήμου Εορδαίας
April 26, 2022
Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια αναλώσιμων μηχανημάτων πρασίνου”.
May 4, 2022

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών στο Δήμο Εορδαίας»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ:

«Προμήθεια μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών στο Δήμο  Εορδαίας»

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 737.800,00€ (μαζί με Φ.Π.Α. 24%)

 

ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ:

–  Τμήμα 1:    Ενός (1) καινούριου Διαμορφωτή Γαιών (κωδικός CPV: 43210000-8 – Μηχανήματα χωματουργικών εργασιών).

–  Τμήμα 2:    Ενός (1) καινούριου Ισότροχου Φορτωτή-Εκσκαφέα (κωδικός CPV: 43262100-8 – Αυτοκινούμενοι εκσκαφείς).

–  Τμήμα 3:    Ενός (1) καινούριου Συρμού – Ελκυστήρα δια οδούς (κωδικός CPV 34138000-3 – Οδικοί Ελκυστήρες).

–  Τμήμα 4:    Μιας (1) καινούριας Ημιρυμουλκούμενης Τριαξονικής Καρότσας (κωδικός CPV 34223100-7 – Ημιρυμουλκούμενα).

 

Περίλξψη Διακήρυξης ΑΔΑ: 6ΠΚΤΩΡ6-0Γ9

Διακήρυξη

 

Accessibility
Κλείσιμο