ΘΕΤΙΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2017 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Συζήτηση και γνωμοδότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης σχετικά με το τεχνικό πρόγραμμα έτους 2017 του Δήμου Εορδαίας
November 17, 2016
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΥΟ ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ
November 21, 2016

ΘΕΤΙΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2017 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Γραφείο Τύπου
Τηλέφωνο – Fax : +302463350138
E-Mail: grtyp@ptolemaida.gr
Website: http://www.ptolemaida.gr                                                                                                                                           Πτολεμαΐδα, 17-11-2016

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΤΙΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2017 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

 

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 15 -11-2016 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας  η 6η συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Εορδαίας  με Θέμα: « Συζήτηση και γνωμοδότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης σχετικά με το τεχνικό πρόγραμμα έτους 2017 του Δήμου Εορδαίας »

      «Σήμερα τα μέλη της επιτροπής καλούνται να γνωμοδοτήσουν επί του τεχνικού προγράμματος έτους 2017 του Δήμου Εορδαίας» επεσήμανε  κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Δήμαρχος Εορδαίας και Πρόεδρος της Επιτροπής Σάββας Ζαμανίδης, τονίζοντας ότι έγινε μία  προσπάθεια για την κατάρτιση ενός όσο το δυνατόν πληρέστερου και ρεαλιστικότερου τεχνικού προγράμματος.

Ο κ. Ζαμανίδης μεταξύ άλλων υπογράμμισε: «Το τεχνικό πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει μελέτες και έργα που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, το «Θησέα», τον τοπικό πόρο και από ιδίους πόρους. Στο τεχνικό πρόγραμμα έχουν συμπεριληφθεί τα απολύτως αναγκαία έργα που θα πρέπει να αποπερατωθούν ή να εκτελεστούν προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των δημοτών».

O Αντιδήμαρχος τεχνικών έργων Κωνσταντίνος  Πολυχρονίδης παρουσίασε αναλυτικά  στην εισήγησή του τις δράσεις και τα έργα της Δημοτικής Αρχής , που περιλαμβάνονται στο τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2017, δίνοντας τις ανάλογες διευκρινήσεις  στις  απορίες-ερωτήσεις  των μελών της επιτροπής.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής  κάλεσε τα μέλη της να εκφέρουν τις απόψεις τους σχετικά με τις ανάγκες που υπάρχουν στην περιοχή και τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν.

Από την πλευρά τους  οι εκπρόσωποι των τοπικών φορέων και οι δημότες-μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης εξέφρασαν τις θέσεις  τους και διατύπωσαν γνώμες και προτάσεις  επί του θέματος, οι οποίες  θα ληφθούν υπόψη και θα προωθηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο που είναι και το τελικό αποφασίζον όργανο για την ψήφιση και έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος κατά το άρθρο 208 του Ν.3463/2006 σε συνδυασμό  με το άρθρο 65 του Ν.3852/2010.

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και το Σχέδιο του Τεχνικού  Προγράμματος, γνωμοδότησε ομόφωνα Θετικά επί του τεχνικού προγράμματος έτους 2017 του Δήμου Εορδαίας, ενώ το αποτέλεσμα  της συνεδρίασης   θα κοινοποιηθεί στη συνεδρίαση της 18ης Νοεμβρίου 2016 του  Δημοτικού Συμβουλίου  Εορδαίας.

Accessibility
Κλείσιμο