Αρ. Απόφασης 7/2016 – Επιχορήγηση του Δήμου Εορδαίας στο ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΠΑΠ για την αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών του για το έτος 2016

Accessibility
Κλείσιμο