Αρ. Απόφασης 65/2016 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Εορδαίας για παράσταση σε δίκη

Accessibility
Κλείσιμο