Αρ. Απόφασης 73/2016 – Εξέταση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά των τεχνικών προδιαγραφών και της διακήρυξης για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου Εορδαίας» , προϋπολογισμού 35.730,64 ευρώ

Accessibility
Κλείσιμο