ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ» ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΘΑ ΣΥΝΑΝΤΗΘΕΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ «ΛΑΪΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ»
April 6, 2017
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ «ΛΑΪΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ» ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
April 7, 2017

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ» ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Γραφείο Τύπου
Τηλέφωνο – Fax : +302463350138
E-Mail: grtyp@ptolemaida.gr
Website: http://www.ptolemaida.gr

Πτολεμαΐδα,  06-04-2017

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ  ΓΙΑ ΤΟ «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ» ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ  ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος  της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κάλεσε τις  Αστικές Αρχές των οποίων τα Προσχέδια επιλέχθηκαν κατά τη διαδικασία της Φάσης Α’ – Επιλογής των Προσχεδίων ΕΣΣΒΑΑ και συγκεκριμένα του Δήμου Εορδαίας, για την υποβολή των Τελικών Επιχειρησιακών Σχεδίων Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο της  διαβούλευσης για την υλοποίηση του παραπάνω σχεδίου, ο Δήμος Εορδαίας με τα στελέχη του και τον τεχνικό σύμβουλο,  ενημέρωσε τον Εμπορικό Σύλλογο Πτολεμαΐδας   για τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην ανάπτυξη της  επιχειρηματικότητας για την επόμενη πενταετία.

Ο Δήμαρχος Εορδαίας Σάββας Ζαμανίδης  και ο Εμπορικός Σύλλογος συζήτησαν και ανέπτυξαν ιδέες και προτάσεις για τον τελικό σχεδιασμό και την υλοποίηση του Σχεδίου Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης της Πτολεμαΐδας.

Η διαβούλευση του ΕΣΒΑΑ συνεχίζεται με την σύσκεψη μεταξύ των υπηρεσιών του Δήμου, των ΝΠΔΔ και επιχειρήσεων του Δήμου και θα ολοκληρωθεί με την Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου.

Τα Τελικά ΕΣΣΒΑΑ αφορούν ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτές αποτυπώθηκαν στο Προσχέδιο ΕΣΣΒΑΑ, με σκοπό:

  • την αποκατάσταση του οικονομικού τους ιστού και τη λειτουργία τους ως μοχλών ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής,
  • την αντιστροφή της κοινωνικής και περιβαλλοντικής υποβάθμισης, ιδίως περιοχών

συγκέντρωσης μειονεκτικών κοινωνικών ομάδων, υποβαθμισμένων εμπορικών κέντρων και

εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών/ βιοτεχνικών/ επαγγελματικών ζωνών,

  • την άμεση αντιμετώπιση των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης με αναζωογόνηση των

μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ανασυγκρότηση των κοινωνικών υποδομών,

  • την προώθηση της σύνδεσης καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στο αστικό περιβάλλον.

 

 

Accessibility
Κλείσιμο