Ενημέρωση για την λειτουργία υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας.

Μήνυμα Δημάρχου Εορδαίας Παναγιώτη Πλακεντά για την 15η Οκτώβρη, ημέρα απελευθέρωσης της Πτολεμαΐδας από τον τούρκικο ζυγό.
October 14, 2020
Συντονισμός ενεργειών για την τήρηση των μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού (COVID-19) στο Δήμο Εορδαίας.
October 16, 2020

Ενημέρωση για την λειτουργία υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας.

ptolemaios

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Γραφείο Τύπου
Τηλέφωνο : +30 246 335 01 48
Fax : +30 246 335 01 50
E-Mail: grtyp@ptolemaida.gr
Website: http://www.ptolemaida.gr

Πτολεμαΐδα,  14-10-2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ενημέρωση για την λειτουργία υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας.

 

Κατόπιν της Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 64450 Κοινή Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. Τεύχος Β’ 4484/11-10-2020), η οποία εστάλη με την υπ. αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/129/18771/13-10-2020 επείγουσα εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και στα πλαίσια των μέτρων πρόληψης κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού, η εξυπηρέτηση των πολιτών από τις υπηρεσίες του Δήμου Εορδαίας θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά μόνο κατόπιν προηγηθείσας τηλεφωνικής συνεννόησης με τις αρμόδιες υπηρεσίες .

 

Κατόπιν της τηλεφωνικής συνεννόησης και αν αυτό είναι απαραίτητο θα μπορούν οι πολίτες να προσέρχονται στις υπηρεσίες του Δήμου, με προτεραιότητα σε επείγουσες και αναγκαίες περιπτώσεις.

 

Οι πολίτες επίσης μπορούν να ζητούν την εξυπηρέτησή τους ηλεκτρονικά και να λαμβάνουν, με τον ίδιο τρόπο, τα αιτούμενα έγγραφα από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας:

 

  • Πρωτόκολλο-246 335 01 28.
  • Διοικητικές Υπηρεσίες-246 335 01 28.
  • Οικονομικές Υπηρεσίες- 246 335 01 63, 246 335 01 59.
  • Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών- 246 302 70 88 / 246 302 70 66.
  • Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής/ Πολεοδομία – 246 302 70 88 / 246 302 70 66.
  • Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης-246 302 28 57.
  • Γραφείο Δημάρχου-246 335 01 00.

 

Ηλεκτρονική διεύθυνση για αιτήματα πολιτών προς τις υπηρεσίες του Δήμου Εορδαίας: protokolo@ptolemaida.gr.

 

 

Accessibility
Κλείσιμο