ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π.- Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ EΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016
August 25, 2016
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Χημικές Τουαλέτες Εμποροπανήγυρη 2016
September 7, 2016

ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π.- Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής

TO Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π)» ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος, στο Ν.Π.Δ.Δ «Κοινωνικής Πολιτικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης και Παιδείας (ΚΟΙ.Π.Π.Α.Π)» Δήμου Εορδαίας, που εδρεύει στην Πτολεμαΐδα.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός

θέσης

ΥπηρεσίαΈδρα υπηρεσίας / Τόπος ΑπασχόλησηςΕιδικότηταΔιάρκεια σύμβασηςΑριθμός

ατόμων

100Ν.Π.Δ.Δ «Κοινωνικής Πολιτικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης και Παιδείας (ΚΟΙ.Π.Π.Α.Π)» Δήμου Εορδαίας

(Για τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Εορδαίας)

Πτολεμαΐδα / Δήμος ΕορδαίαςΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΑπό την υπογραφή της σύμβασης έως 31.8.2017, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος5
101Ν.Π.Δ.Δ «Κοινωνικής Πολιτικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης και Παιδείας (ΚΟΙ.Π.Π.Α.Π)» Δήμου Εορδαίας

(Για τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Εορδαίας)

Πτολεμαΐδα / Δήμος ΕορδαίαςΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝΑπό την υπογραφή της σύμβασης έως 31.8.2017, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος7

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) από 07/09/2016 έως 16/09/2016
9.00 έως 1.30 τις εργάσιμες μέρες
στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Εορδαίας.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 2463350119.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ || ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ || ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗ

Accessibility
Κλείσιμο