Αρ. Απόφασης 95/2016 – Εγκριση της τεχνικής περιγραφής του έργου: « Εργασίες αποκατάστασης πλακοστρώσεων στην Τ.Κ.Ερμακιας», προϋπολογισμού 3.655,56ευρω , ψήφιση της σχετικής πίστωσης ,ορισμός αναδόχου

Accessibility
Κλείσιμο