Αρ. Απόφασης 98/2016 – Εγκριση της τεχνικής περιγραφής του έργου: «Συντήρηση του αύλειου χώρου του 6ου Νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας» , προϋπολογισμού 6.871,70 ευρώ , ψήφιση της σχετικής πίστωσης ,ορισμός αναδόχου

Accessibility
Κλείσιμο