Αρ. Απόφασης 84/2016 – Εγκριση της τεχνικής περιγραφής και κατάρτιση των όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια θερινών στολών του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Εορδαίας», προϋπολογισμού 14.255,58 ευρώ

Αρ. Απόφασης 83/2016 – Ανάθεση επιδόσεων αγωγών του Δήμου Εορδαίας σε Δικαστικούς Επιμελητές
July 19, 2016
Αρ. Απόφασης 85/2016 – Έγκριση η μη του πρακτικού της πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Δημοτικού ακινήτου- αναψυκτηρίου στο Παλιό Πάρκο Πτολεμαϊδας
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 84/2016 – Εγκριση της τεχνικής περιγραφής και κατάρτιση των όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια θερινών στολών του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Εορδαίας», προϋπολογισμού 14.255,58 ευρώ

Αριθμός Απόφασης – 84/2016 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο