Αρ. Απόφασης 94/2016 – Εγκριση της μελέτης 3/2016 , για τα είδη που δεν προέκυψε κατακύρωση , για την προμήθεια « Εξοπλισμός σχολικών μονάδων Δήμου Εορδαίας»

Accessibility
Κλείσιμο