Αρ. Απόφασης 67/2016 – Εγκριση της μελέτης του Τμήματος διαχείρισης και συντήρησης οχημάτων, κατάρτιση όρων πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου Εορδαίας για ένα έτος , προϋπολογισμού 21.500,00 ευρώ και ψήφιση της σχετικής πίστωση

Αρ. Απόφασης 66/2016 – Ανάθεση εργασιών καθαρισμού κοινοτικών καταστημάτων στις Τ.Κ & WC δημοτικών χωρών του Δήμου Εορδαίας
July 18, 2016
Αρ. Απόφασης 68/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης 1700,00 ευρώ με Φ.Π.Α, από τον ΚΑ 20.6253.0000 του προϋπολογισμού οικ έτους 2016 και απευθείας ανάθεση της οδικής βοήθειας των οχημάτων του Δήμου Εορδαίας
July 18, 2016

Αρ. Απόφασης 67/2016 – Εγκριση της μελέτης του Τμήματος διαχείρισης και συντήρησης οχημάτων, κατάρτιση όρων πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου Εορδαίας για ένα έτος , προϋπολογισμού 21.500,00 ευρώ και ψήφιση της σχετικής πίστωση

Αριθμός Απόφασης – 67/2016 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο