ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ “ΙΔΡΥΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΥΡΟΠΗΓΗΣ”

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΕΡΟΨΑΛΤΩΝ ΕΟΡΔΑΙΑΣ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΓΙΑΣΜΟ 27/9/2018
September 24, 2018
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ
September 25, 2018

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ “ΙΔΡΥΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΥΡΟΠΗΓΗΣ”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Πτολεμαΐδα 21-9-2018
Αρ. Πρωτ.: οικ.19819

Ταχ. Δ/νση: 1ο χλμ Πτολεμαΐδας-Ασβεστόπετρας (πρώην στρατόπεδο)
Πληροφορίες: Τσακίρης Ν.- Παπαδοπούλου Η.
Τηλέφωνο: 2463027066 & 2463027088

Ανακοίνωση

Ο Δήμος Εορδαίας σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ.107017/2006(ΦΕΚ 1225Β/5-9-2006), άρθρο 7 παρ.11, δημοσιοποιεί στο κοινό ότι εγκρίθηκε η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του σχεδίου: «Ίδρυση κοιμητηρίου του Νέου Οικισμού Μαυροπηγής, στην περιοχή «ΡΕΜΙΝΑΛΑΡ» του Δήμου Εορδαίας».
Αριθμός πρωτοκόλλου έγκρισης: 140399/7-9-2018 (ΑΔΑ: ΩΦΞΒΟΡ1Γ-2Ν8), απόφαση της Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού σχεδιασμού Περιφερείας Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού.

Ο Δήμαρχος

Σάββας Ζαμανίδης

Accessibility
Κλείσιμο