Αρ. Απόφασης 32/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης 86.100,00 ευρώ , από τον ΚΑ 63.7312.0033 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την αντιμετώπιση των δαπανών του έργου με τίτλο : «Έργα ύδρευσης στον Δήμο Μουρικίου»

Accessibility
Κλείσιμο