Αρ. Απόφασης 28/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης 730.813,67 ευρώ (ΕΑΠ) , από τον ΚΑ 25.7312.0091 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την αντιμετώπιση των δαπανών του έργου με τίτλο : «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και διάταξης επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Ερμακιας»

Accessibility
Κλείσιμο