Αρ. Απόφασης 33/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης 59.816,00 ευρώ , από τον ΚΑ 30.7323.0064 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την αντιμετώπιση των δαπανών του έργου με τίτλο : «Συντήρηση – διαμόρφωση αγροτικής οδοποιϊας από γήπεδο Αγ. Χριστοφόρου έως το δρόμο του Μακεδονικού Τάφου Σπηλιάς»

Αρ. Απόφασης 30/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης 11.965,21 ευρώ (ΤΠΑ) , από τον ΚΑ 15.7311.0043 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την αντιμετώπιση των δαπανών του έργου με τίτλο : «Κατασκευή γηπέδου 5χ5 στην Τ.Κ. Καρυοχωρίου»
July 18, 2016
Αρ. Απόφασης 34/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης 10.159,00 ευρώ , από τον ΚΑ 45.6662.0008 προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την αντιμετώπιση των δαπανών του έργου με τίτλο : «Συντήρηση τοιχίου περίφραξης των νεκροταφείων Τ.Κ. Φούφα»
July 18, 2016

Αρ. Απόφασης 33/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης 59.816,00 ευρώ , από τον ΚΑ 30.7323.0064 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την αντιμετώπιση των δαπανών του έργου με τίτλο : «Συντήρηση – διαμόρφωση αγροτικής οδοποιϊας από γήπεδο Αγ. Χριστοφόρου έως το δρόμο του Μακεδονικού Τάφου Σπηλιάς»

Αριθμός Απόφασης – 33/2016 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο