Αρ. Απόφασης 47/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης 500,00 ευρώ , από τον ΚΑ 00.6495.0000 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την αντιμετώπιση των δαπανών εγγραφής στο Κτηματολογικό Γραφείο & στο Υποθηκοφυλακείο Πτολεμαΐδας, των αναγκαστικά αλλοτριωθέντων αγροτεμαχίων για την κατασκευή της νέας οδού Ν. Οικισμού Κομάνου Δήμου Εορδαίας

Αρ. Απόφασης 48/2016 – Εγκριση και ψήφιση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την αντιμετώπιση γενικών δαπανών
July 18, 2016
Αρ. Απόφασης 46/2016 – Εγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 50.000,00 € από Κ.Α του προϋπολογισμού οικ έτους 2016 για την αντιμετώπιση δαπανών για αμοιβές και έξοδα προσωπικού έτους 2015
July 18, 2016

Αρ. Απόφασης 47/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης 500,00 ευρώ , από τον ΚΑ 00.6495.0000 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την αντιμετώπιση των δαπανών εγγραφής στο Κτηματολογικό Γραφείο & στο Υποθηκοφυλακείο Πτολεμαΐδας, των αναγκαστικά αλλοτριωθέντων αγροτεμαχίων για την κατασκευή της νέας οδού Ν. Οικισμού Κομάνου Δήμου Εορδαίας

Αριθμός Απόφασης – 47/2016 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο