Αρ. Απόφασης 23/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης 4.848,38 ευρώ (ΤΠΑ), από τον ΚΑ 30.7323.0043 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την αντιμετώπιση των δαπανών του έργου με τίτλο : « Κόμβος 25ης Μαρτίου – Ελ. Βενιζέλου»

Accessibility
Κλείσιμο