Αρ. Απόφασης 35/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης 3.238,22 ευρώ (ΕΠΑΔΥΜ) , από τον ΚΑ 64.7312.0034 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την αντιμετώπιση των δαπανών του έργου με τίτλο : «Οικιστική αναβάθμιση Δ.Δ. Μηλοχωρίου Δήμου Μουρικίου »

Accessibility
Κλείσιμο