Αρ. Απόφασης 29/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης 280.733,16 ευρώ (ΤΠΑ) , από τον ΚΑ 30.7323.0039 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την αντιμετώπιση των δαπανών του έργου με τίτλο : «Ανάπλαση της οδού Ανανια Νικολαϊδη»

Αρ. Απόφασης 28/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης 730.813,67 ευρώ (ΕΑΠ) , από τον ΚΑ 25.7312.0091 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την αντιμετώπιση των δαπανών του έργου με τίτλο : «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και διάταξης επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Ερμακιας»
July 18, 2016
Αρ. Απόφασης 30/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης 11.965,21 ευρώ (ΤΠΑ) , από τον ΚΑ 15.7311.0043 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την αντιμετώπιση των δαπανών του έργου με τίτλο : «Κατασκευή γηπέδου 5χ5 στην Τ.Κ. Καρυοχωρίου»
July 18, 2016

Αρ. Απόφασης 29/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης 280.733,16 ευρώ (ΤΠΑ) , από τον ΚΑ 30.7323.0039 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την αντιμετώπιση των δαπανών του έργου με τίτλο : «Ανάπλαση της οδού Ανανια Νικολαϊδη»

Αριθμός Απόφασης – 29/2016 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο