Αρ. Απόφασης 26/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης 23.305,74 ευρώ (ΤΠΑ) , από τον ΚΑ 15.7311.0042 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την αντιμετώπιση των δαπανών του έργου με τίτλο : «Κατασκευή γηπέδου 5χ5 στην Τ.Κ. Αγίου Χριστοφόρου »

Accessibility
Κλείσιμο