Αρ. Απόφασης 38/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης 2.028.016,46 ευρώ , από τον ΚΑ 30.7326.0003 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την αντιμετώπιση των δαπανών του έργου με τίτλο : «Εσωτερική οδοποιϊα Α’ φάση και συνδετήρια οδός Νέου Οικισμού Κομάνου »

Αρ. Απόφασης 40/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης 2.222,07 € από πιστώσεις ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, από τον Κ.Α. 30.7331.0007 του προϋπολογισμού οικον. έτους 2016, για την αντιμετώπιση των δαπανών με τίτλο : «Εσωτερικές εργασίες συντήρησης στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας»
July 18, 2016
Αρ. Απόφασης 41/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης ποσού 30.063,67 ευρώ (Ε.Α.Π), από τον ΚΑ 00.6737.0000 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την αντιμετώπιση των δαπανών της υπ’ αρ. 49/2009 προγραμματικής σύμβασης της μελέτης με τίτλο :>
July 18, 2016

Αρ. Απόφασης 38/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης 2.028.016,46 ευρώ , από τον ΚΑ 30.7326.0003 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την αντιμετώπιση των δαπανών του έργου με τίτλο : «Εσωτερική οδοποιϊα Α’ φάση και συνδετήρια οδός Νέου Οικισμού Κομάνου »

Αριθμός Απόφασης – 38/2016 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο