Αρ. Απόφασης 39/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης 196.140,29 ευρώ (Τ.Π.Α.) , από τον ΚΑ 61.7321.0029 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την αντιμετώπιση των δαπανών του έργου με τίτλο : «Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου Δ.Δ. Ανατολικού»

Αρ. Απόφασης 37/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης 131.311,36 ευρώ (ΕΣΠΑ) , από τον ΚΑ 61.7341.0018 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την αντιμετώπιση των δαπανών του έργου με τίτλο : «Κέντρο διάσωσης – ανάδειξης και διάδοσης του πολιτισμού της Ανατολής »
July 18, 2016
Αρ. Απόφασης 40/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης 2.222,07 € από πιστώσεις ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, από τον Κ.Α. 30.7331.0007 του προϋπολογισμού οικον. έτους 2016, για την αντιμετώπιση των δαπανών με τίτλο : «Εσωτερικές εργασίες συντήρησης στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας»
July 18, 2016

Αρ. Απόφασης 39/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης 196.140,29 ευρώ (Τ.Π.Α.) , από τον ΚΑ 61.7321.0029 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την αντιμετώπιση των δαπανών του έργου με τίτλο : «Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου Δ.Δ. Ανατολικού»

Αριθμός Απόφασης – 39/2016 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο