Αρ. Απόφασης 19/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης 176.090,58 ευρώ (ΕΑΠ), από τον ΚΑ 45.7311.0020 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την αντιμετώπιση των δαπανών του έργου με τίτλο : «Κατασκευή περίφραξης νέων κοιμητηρίων Δήμου Πτολ/δας»

Αρ. Απόφασης 18/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης 11.085,06 ευρώ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ), από τον ΚΑ 30.7331.0007 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την αντιμετώπιση των δαπανών του έργου με τίτλο : «Αντικατάσταση υγρομόνωσης στο Μουσικό Σχολείο και συντήρηση στέγης στο 10ο Νηπιαγωγείο Πτολ/δας»
July 18, 2016
Αρ. Απόφασης 20/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης 200.594,41 ευρώ (ΕΣΠΑ), από τον ΚΑ 64.7341.0020 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την αντιμετώπιση των δαπανών του έργου με τίτλο : « Ανάπλαση οδών Βορείου Ηπείρου, Επιβατών και τμήματος της Ι.Χρηστίδη»
July 18, 2016

Αρ. Απόφασης 19/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης 176.090,58 ευρώ (ΕΑΠ), από τον ΚΑ 45.7311.0020 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την αντιμετώπιση των δαπανών του έργου με τίτλο : «Κατασκευή περίφραξης νέων κοιμητηρίων Δήμου Πτολ/δας»

Αριθμός Απόφασης – 19/2016 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο