Αρ. Απόφασης 37/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης 131.311,36 ευρώ (ΕΣΠΑ) , από τον ΚΑ 61.7341.0018 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την αντιμετώπιση των δαπανών του έργου με τίτλο : «Κέντρο διάσωσης – ανάδειξης και διάδοσης του πολιτισμού της Ανατολής »

Accessibility
Κλείσιμο