Αρ. Απόφασης 17/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης 118.378,77 ευρώ (ΣΑΕΠ), από τον ΚΑ 69.7331.0101 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την αντιμετώπιση των δαπανών του έργου με τίτλο : «Συντήρηση συγκροτήματος 7ου Δημοτικού Σχολείου Πτολ/δας»

Αρ. Απόφασης 16/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης 2.618.254,14 ευρώ (ΕΣΠΑ), από τον ΚΑ 64.7341.0024 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την αντιμετώπιση των δαπανών του έργου με τίτλο : «Ανάπλαση Νότιας Εισόδου: Ανάπλαση 25ης Μαρτίου»
July 18, 2016
Αρ. Απόφασης 18/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης 11.085,06 ευρώ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ), από τον ΚΑ 30.7331.0007 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την αντιμετώπιση των δαπανών του έργου με τίτλο : «Αντικατάσταση υγρομόνωσης στο Μουσικό Σχολείο και συντήρηση στέγης στο 10ο Νηπιαγωγείο Πτολ/δας»
July 18, 2016

Αρ. Απόφασης 17/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης 118.378,77 ευρώ (ΣΑΕΠ), από τον ΚΑ 69.7331.0101 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την αντιμετώπιση των δαπανών του έργου με τίτλο : «Συντήρηση συγκροτήματος 7ου Δημοτικού Σχολείου Πτολ/δας»

Αριθμός Απόφασης – 17/2016 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο