Αρ. Απόφασης 34/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης 10.159,00 ευρώ , από τον ΚΑ 45.6662.0008 προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την αντιμετώπιση των δαπανών του έργου με τίτλο : «Συντήρηση τοιχίου περίφραξης των νεκροταφείων Τ.Κ. Φούφα»

Αρ. Απόφασης 33/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης 59.816,00 ευρώ , από τον ΚΑ 30.7323.0064 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την αντιμετώπιση των δαπανών του έργου με τίτλο : «Συντήρηση – διαμόρφωση αγροτικής οδοποιϊας από γήπεδο Αγ. Χριστοφόρου έως το δρόμο του Μακεδονικού Τάφου Σπηλιάς»
July 18, 2016
Αρ. Απόφασης 35/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης 3.238,22 ευρώ (ΕΠΑΔΥΜ) , από τον ΚΑ 64.7312.0034 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την αντιμετώπιση των δαπανών του έργου με τίτλο : «Οικιστική αναβάθμιση Δ.Δ. Μηλοχωρίου Δήμου Μουρικίου »
July 18, 2016

Αρ. Απόφασης 34/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης 10.159,00 ευρώ , από τον ΚΑ 45.6662.0008 προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την αντιμετώπιση των δαπανών του έργου με τίτλο : «Συντήρηση τοιχίου περίφραξης των νεκροταφείων Τ.Κ. Φούφα»

Αριθμός Απόφασης – 34/2016 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο