Αρ. Απόφασης 22/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης 1.342,37 ευρώ (ΕΑΠ), από τον ΚΑ 45.7311.0020 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την αντιμετώπιση των δαπανών του έργου με τίτλο : « Κατασκευή περίφραξης νέων κοιμητηρίων Δήμου Πτολ/δας»

Αρ. Απόφασης 21/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης 175.758,79 ευρώ (ΤΠΑ), από τον ΚΑ 30.7323.0065 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την αντιμετώπιση των δαπανών του έργου με τίτλο : «Συντήρηση – διαμόρφωση αγροτικής οδοποιϊας από προποδες Βερμίου ως τη θέση κλειδί »
July 18, 2016
Αρ. Απόφασης 23/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης 4.848,38 ευρώ (ΤΠΑ), από τον ΚΑ 30.7323.0043 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την αντιμετώπιση των δαπανών του έργου με τίτλο : « Κόμβος 25ης Μαρτίου – Ελ. Βενιζέλου»
July 18, 2016

Αρ. Απόφασης 22/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης 1.342,37 ευρώ (ΕΑΠ), από τον ΚΑ 45.7311.0020 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την αντιμετώπιση των δαπανών του έργου με τίτλο : « Κατασκευή περίφραξης νέων κοιμητηρίων Δήμου Πτολ/δας»

Αριθμός Απόφασης – 22/2016 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο