Αρ. Απόφασης 27/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης 1.048,00 ευρώ , από τον ΚΑ 15.7321.0035 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την αντιμετώπιση των δαπανών του έργου με τίτλο : «Συντήρηση γηπέδου στην Τ.Κ. Μηλοχωριου»

Αρ. Απόφασης 26/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης 23.305,74 ευρώ (ΤΠΑ) , από τον ΚΑ 15.7311.0042 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την αντιμετώπιση των δαπανών του έργου με τίτλο : «Κατασκευή γηπέδου 5χ5 στην Τ.Κ. Αγίου Χριστοφόρου »
July 18, 2016
Αρ. Απόφασης 28/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης 730.813,67 ευρώ (ΕΑΠ) , από τον ΚΑ 25.7312.0091 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την αντιμετώπιση των δαπανών του έργου με τίτλο : «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και διάταξης επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Ερμακιας»
July 18, 2016

Αρ. Απόφασης 27/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης 1.048,00 ευρώ , από τον ΚΑ 15.7321.0035 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την αντιμετώπιση των δαπανών του έργου με τίτλο : «Συντήρηση γηπέδου στην Τ.Κ. Μηλοχωριου»

Αριθμός Απόφασης – 27/2016 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο