Αρ. Απόφασης 50/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης ύψους 900,00 από ΚΑ 00.6453.0010 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την ετήσια συνδρομή στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας

Accessibility
Κλείσιμο