Αρ. Απόφασης 53/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης ύψους 1.765,38 ευρώ από ΚΑ 80.8261.0004 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την αντιμετώπιση της δαπάνης απόδοσης στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Τ.Κ. Κομνηνών βοσκής έτους 2015

Αρ. Απόφασης 52/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης ύψους 696.427,00 ευρώ από ΚΑ 20.6277.0000 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την αντιμετώπιση της δαπάνης ετήσιας εισφοράς προς τη ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.
July 18, 2016
Αρ. Απόφασης 55/2016
July 18, 2016

Αρ. Απόφασης 53/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης ύψους 1.765,38 ευρώ από ΚΑ 80.8261.0004 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την αντιμετώπιση της δαπάνης απόδοσης στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Τ.Κ. Κομνηνών βοσκής έτους 2015

Αριθμός Απόφασης – 53/2016 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο