Αρ. Απόφασης 42/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης ποσού 57.740,79 ευρώ (Ε.Α.Π), από τον ΚΑ 00.6737.0000 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την αντιμετώπιση των δαπανών της υπ’ αρ. 48/2009 προγραμματικής σύμβασης της μελέτης με τίτλο :>

Αρ. Απόφασης 41/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης ποσού 30.063,67 ευρώ (Ε.Α.Π), από τον ΚΑ 00.6737.0000 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την αντιμετώπιση των δαπανών της υπ’ αρ. 49/2009 προγραμματικής σύμβασης της μελέτης με τίτλο :>
July 18, 2016
Αρ. Απόφασης 43/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης 73.899,18 ευρώ (Ε.Α.Π) , από τον ΚΑ 15.7321.0031 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την αντιμετώπιση των δαπανών του έργου «Ανακατασκευή πολιτιστικού κέντρου του Τ.Δ Καρυοχωρίου Δήμου Αγ. Παρασκευής»
July 18, 2016

Αρ. Απόφασης 42/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης ποσού 57.740,79 ευρώ (Ε.Α.Π), από τον ΚΑ 00.6737.0000 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την αντιμετώπιση των δαπανών της υπ’ αρ. 48/2009 προγραμματικής σύμβασης της μελέτης με τίτλο :>

Αριθμός Απόφασης – 42/2016 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο