Αρ. Απόφασης 6/2016 – Εγκριση και διαθεση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 για συμβάσεις προμηθειών οι οποίες δεν ολοκληρώθηκαν εντός του έτους 2015

Accessibility
Κλείσιμο