Αρ. Απόφασης 11/2016 – Εγκριση και διαθεση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 ,για την αντιμετώπιση των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών οι οποίες δεν ολοκληρώθηκαν εντός του έτους 2015

Accessibility
Κλείσιμο